POZOR !

Nepřibližujte se k létajícím talířům !

Nestůjte pod nimi, když se vznášejí nad zemí ! Nedotýkejte se jejich povrchu ! Zachovejte klid  a rozvahu, abyste si mohli pozorně prohlédnout všechny viditelné podrobnosti ! Na vesmírné trpaslíky vystupující občas z talířů nemávejte ani nepokřikujte ! Počkejte až vás sami osloví ! Každé pozorování okamžitě ohlaste na policii nebo nejbližší vojenské posádce ! V případě únosu do létajícího talíře se tvařte, jako by vám bylo všechno již dávno dobře známo, a ničemu se nedivte !